PolskiAngielski

Telefon:
+48 733 214 214
Napisz do nas
sklep@drewienko.pl
Strona główna1 » Formularz Reklamacji

Formularz Reklamacji

FORMULARZ REKLAMACJI

1. Dane klienta (wypełnia kupujący)

Imię Nazwisko/Firma __________________________Telefon____________________________________

Kod pocztowy________________________________ Miejscowosc_______________________________

Ulica_______________________________________Adres e-mail________________________________

2. Miejsce montażu / składowania towaru (wypełnia kupujący) __________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Przedmiot reklamacji (wypełnia kupujący) ________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia kupujący) ___________________________________________________________________________________________________________________

Produkt______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data zakupu___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data stwierdzenia wady__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Numer dokumentu zakupu________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Opis wady / przyczyna reklamacji* (wypełnia kupujący) ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Załączniki (wypełnia kupujący)

Dowód zakupu z opakowania towaru_____________________________________________________________________________

 Zdjęcie wadliwego towaru_____________________________________________________________________________________

 Opis szczegółowy reklamacji Inne: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Żądania reklamującego (wypełnia kupujący)

Wymiana na nowy Zwrot zapłaconej ceny* _______________________________________________________________________

Obniżenie zapłaconej ceny** __________________________________________________________________________________

Ilość i wartość reklamowanego towaru Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) wybór żądania należy do reklamującego. *możliwe tylko gdy: - naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, - sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, - wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności **gdy wada lub usterka danej części lub jej brak nie wpływa istotnie na całość użytkowa zakupionego produktu.

8. Ogólne warunki składania reklamacji przez Klienta

1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona pocztą elektroniczną bądź tradycyjną . W przypadku Sklepu Internetowego odpowiednio na adres sklepu online. 2. W przypadku złożenia reklamacji w formie email, należy wysłać zeskanowany wypełniony poprawnie druk reklamacji (wraz z kopia dowodu zakupu) 3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instrukcji użytkowania.

Data ____________________________Podpis ________________________


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl